Vi tilbyr...

  • Motivasjonssamtaler og støttesamtaler; på kontoret, ved hjemmebesøk og/eller telefonkontakt
  • Veiledning og oppfølging av pårørende
  • Å bistå med å etablere gode lokalbaserte tiltak rundt enkeltbrukere
  • Hasjavvenningskurs

Å søke om eller henvise til tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og eventuelt andre kommunale tjenester

Vi samarbeider tett med...

  • Fastlege, NAV og andre kommunale tjenester (psykisk helsetjeneste, barneverntjenesten, helse- og omsorgstjenester m.fl.).
  • Tverrfaglig spesialisert rusbehandling og distriktpsykiatriske senter før, under og etter behandling.
 
Vi koordinerer også i saker der flere instanser er involvert og leder/deltar i ansvarsgrupper.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker bistand fra oss?

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret

Søk om tjenester: Helse- og omsorgstjenester - søknad