Foreldre og familie

Vi tenker at foreldrene er de som best kan støtte og hjelpe barnet sitt. Derfor at har vi ofte samtaler med barnet og ungdommen sammen med foreldre/foresatte. Foreldre kan også få samtaler uten barn og ungdom for å få råd om hvordan de best kan hjelpe barnet sitt med det de strever med. Ungdommer over 16 år bestemmer selv om foreldre skal være med i samtaler. Dette er et tema vi avklarer med hver enkelt ungdom og familie.

I samarbeid med familien blir vi enige om hvem andre det er nyttig å samarbeide med for å hjelpe barnet best mulig. Dette kan være fastlege, skole, PPT, helsesøster, barneverntjeneste, spesialisthelsetjeneste eller andre.

De kommunale tjenestene kan bistå barn, unge og familier med lettere og moderate vansker. Når vanskene ser ut til å være mer alvorlige og sammensatte, kan det være mer aktuelt med henvisning til spesialisthelsetjeneste ved BUP. De kan utrede, diagnostisere og behandle. Fastlegen kan henvise til spesialisthelsetjeneste.

Hvis du har behov for øyeblikkelig hjelp, må du ta kontakt med
ditt fastlegekontor eller legevakt tlf. 116 117.

 

Hvordan kan barn og unge søke hjelp?

Det er helse- og velferdskontoret som behandler søknader om psykisk helsetjeneste for barn og unge. 

Ta kontakt med dem på e-post eller telefon 72 85 80 85. 

Taushetsplikt

Ansatte i Psykisk helsetjeneste har taushetsplikt, dette gjelder også Tverrfaglig inntaksteam. Det vil si at vi må holde opplysninger om deg hemmelig for andre. Vi har likevel en plikt til å informere foreldrene dine dersom du er under 16 år. Dersom det er nødvendig for at foreldrene dine skal oppfylle sine plikter som foreldre, kan de også få informasjon når du er mellom 16 og 18 år. Dersom foreldrene får informasjon skal du orienteres om at informasjonen gis.