Kurset er basert på kognitiv atferdsteori og kunnskap om stress, belastning og mestring. Du lærer metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring av belastning.

Ved hjelp av teori, øvelser og hjemmeoppgaver lærer du metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring av belastning og følgene av belastning.

Aktiv deltakelse på kursdagene er frivillig, men gir en god gruppefølelse og øker sannsynligheten for at utbyttet av kurset blir større for deg. Kursdeltakerne skriver under taushetserklæring.

Kurset er utviklet av psykolog Trygve Børve, psykiatrisk sykepleier Anne Nævra og professor i psykiatri Odd Steffen Dalgard.

Praktisk informasjon:

  • Kurset går over ti ganger: Åtte ukentlige møter på 2,5 timer, og to oppfølgingsdager etter én og tre måneder
  • Hjemmeoppgaver vil bli gitt mellom hver samling
  • Kurset gjennomføres på dagtid. Det er gratis, men det følger med en arbeidsbok som koster 500 kr

Påmelding og kontaktinformasjon: 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Bente Gjønnes, mobil 992 23 011, e-post
Tordis Lande, mobil 901 92 435, e-post