Vi har ambisjoner på vegne av alle elever fordi vi vet at alle kan bidra og at alle elever ønsker å ha et godt samspill med alle rundt seg. Vi vet at alle elever har muligheter for utvikling, og vår jobb er å hjelpe hver enkelt elev med å utnytte potensialet sitt. Vi viser bakgrunnsforståelse.

Vi har ikke «vanskelige elever» ved skolen vår, men vet at vi kan ha elever som «har det vanskelig».

Vi har respekt for den enkelte elev og er opptatt av at eleven skal bli hørt.

 

Trykk på linken under for å se hvordan vi jobber for å fremme et godt skolemiljø.

Plan_for_et_trygt_og_godt_skolemiljø.pdf