Jegerprøven består av et obligatorisk kurs med en praktisk og en teoretisk del, og en teoretisk eksamen.

I Melhus kommune arrangerer både Melhus Jeger og fiskeforening, Hølonda Jeger og fiskeforening og Horg Jakt og fiskelag obligatoriske kurs. Kurs blir kunngjort på jeger- og fiskeforeningenes hjemmesider.

Det obligatoriske kurset har et omfang på 30 timer fordelt over flere kvelder og dager.

Det er kommunen som avholder eksamen. For å kunne gå opp til eksamen må alle kandidatene registrere seg på www.jegerprøveeksamen.no. Etter registrering får kandidatene tilsendt brukernavn og passord på SMS og e-post for å logge seg inn på «Min side» på www.jegerprøveeksamen.no/logginn  

Jegerprøvegebyret er en eksamensavgift som må være betalt og registrert på Miljødirektoratets konto før kandidatene kan gå opp til eksamen. Det er kun mulig å betale via «Min side»

Eksamenen består av 50 spørsmål, hvorav 40 må være riktig besvart for at eksamen skal være bestått.