Ring oss gjerne dersom du bekymrer deg. Da kan vi drøfte situasjonen sammen, helt uforpliktende. Vår erfaring er at en slik samtale er nyttig før man sender inn en bekymringsmelding.

En slik samtale er helt uforpliktende. Du kan være anonym på telefonen, dersom du ønsker det.

  • Telefon: 904 12 643
  • Oppfatter du situasjonen som akutt? Ring barnevernvakta på telefon 02800

Se vår kontaktinformasjon

Slik sender du bekymringsmelding: 

Melde fra som privatperson

Melde fra som offentlig ansatt/fagperson

Vi bruker den nasjonale portalen for barneverntjenesten for bekymringsmeldinger. 

Kan du ikke sende inn meldingen digitalt, kan du også bruke skjemaet: Melding til barneverntjenesten (PDF)

Du kan også melde inn din bekymring på vår mottakstelefon 904 12 643. 

Når bør du melde fra?

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet. 

Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra.

Ring oss gjerne og drøft situasjonen du bekymrer deg for før du sender bekymringsmeldingen. Mottakstelefon: 904 12 643

Når du har sagt fra, er det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. De aller fleste som får hjelp av barnevernet får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Når du melder fra til barnevernet, kan du melde fra med fullt navn eller være anonym.

Det vil som regel være en fordel for barnevernet at navnet ditt og din relasjon til familien er kjent når de skal vurdere meldingen og eventuelt hjelpe den aktuelle familien.  

Les mer hos Bufdir.no

Meldeplikt som offentlig ansatt/fagperson

Alle offentlig ansatte og en rekke private yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, har plikt til å melde fra til barnevernstjenesten hvis de er alvorlig bekymret for et barn.

Vi ønsker gjerne at du tar kontakt med oss, så kan vi drøfte saken. Ring vår mottakstelefon: 904 12 643

Les mer på Bufdir.no