Dette innebærer i praksis at vertskommuneansvar for barneverntjenesten i Skaun fra 1. januar 2018 flyttet fra Orkdal kommune, til Melhus kommune.

Bakgrunn

Bakgrunnen for endringen er et vedtak i Orkdal kommunestyre fra desember 2016, hvor man besluttet å si opp det interkommunale barnevernsamarbeidet med Skaun.
I etterkant har Skaun og Melhus politisk besluttet å inngå et interkommunalt samarbeid, med sistnevnte som vertskommune, og hvor alt barnevernansvar for Skaun kommune blir overført til Melhus.

Hva skjer i overgangsperioden?

Orkdal, Meldal og Agdenes viderefører sin felles barneverntjeneste, og vil samarbeide tett med Melhus/Skaun om overføring av brukersaker i overgangsperioden frem til endringen trer i kraft.
Det vil bli tatt initiativ til å organisere deltagelse i tverrfaglige team og samarbeidsmøter så raskt som mulig etter 1. januar.

Det er viktig å presisere at alle samarbeidspartnere skal forholde seg til den nåværende interkommunale barneverntjenesten (Orkdal, Meldal, Agdenes og Skaun), og at alle bekymringsmeldinger, oppfølgingssaker og annet skal rettes dit frem til 01.01.2018.