Telefon barnevernstjenesten: 476 25 201
Mottakstelefon: 904 12 643 (hvis du er bekymret for et barn) 
E-post

Barneverntjenesten benytter digital post

Organisasjonsnummer barnevern: 883 648 382
Organisasjonsnummer faktura: 938726027

Vår besøksadresse: 

Melhus rådhus (inngang D, 2. etg.), Rådhusveien 2, 7224 Melhus

Vår postadresse:

Melhus kommune, Barneverntjenesten i Melhus og Skaun, Postboks 55, 7221 Melhus

Åpningstider

15. september til 14. mai: Klokka 8-16

15. mai til 14. september: Klokka 8-15

Barnevernvakta

Trenger du bistand utenom barnevernstjenestens åpningstider, ringer du til barnevernvakta. 

Telefonnummeret er 90287037.

Alarmtelefon for barn og unge

Kjenner du noen som ikke har det bra? Du kan ringe Alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111, og lese mer om dem på 116111.no. Her får du snakke med erfarne folk, og du kan få hjelp til å si ifra. 

Alarmtelefon for barn og unge: 116 111

Trondheim krisesenter

Trenger du å komme i kontakt med krisesenteret? Ring 73 52 34 20

Les om tilbudet på trondheim.kommune.no/krisesenteret  

Blir du utsatt for vold? Står du i en vanskelig livssituasjon og trenger noen å prate med? 

Trondheim krisesenter er et gratis, døgnåpent lavterskel tilbud for enslige kvinner, menn og LHBT-personer med eller uten barn, som er utsatt for vold i nære relasjoner.