Besøksadresse:

Skysstasjonen, Jernbanevegen 25, Melhus

Postadresse:

Rådhusvegen 2, 7224 Melhus

Kontaktinformasjon

Rådgiver

Ingrid Stensby
Telefon: 72 85 86 07 eller 951 82 665
E-post: Ingrid.Stensby@melhus.kommune.no

Programrådgiver (introduksjonsprogram) 

Mette Gimse
Telefon: 918 26 672 eller 72 86 85 09
E-post: Mette.Gimse@melhus.kommune.no

Programrådgiver (introduksjonsprogram): 

Gulnura Mamytbaeva
Telefon: 476 35 809
E-post: Gulnura.Mamytbaeva@melhus.kommune.no

Programrådgiver (introduksjonsprogram):

Agnes-Henriette Å. Hunsdal
Telefon: 482 34 476
E-post: agnes-henriette.a.hunsdal@melhus.kommune.no

Programrådgiver/praksiskoordinator:

Marius Barstrand Hanssen
Telefon: 72 85 86 35 eller 901 70 778
E-post: marius.barstrand.hanssen@melhus.kommune.no

To-språklig assistenter og flyktningemedarbeidere: 

Astier Seyfu Asmelash
Telefon: 72 85 86 07 eller 909 39 165
E-post: Astier.Seyfu.Asmelash@melhus.kommune.no

Musa Izeldin
Telefon: 48180157
E-post: Musa.Ahmed.Agaballa.Izeldin@melhus.kommune.no

Miljøterapeut:

Erlend Flatås Abusland (for tiden i permisjon)
Telefon:  924 23 964
E-post: : Erlend.Flatas.Abusland@melhus.kommune.no

Flyktningetjenestens ansvarsområder