KORT FORTALT

  • Et besøkshjem tar imot barn i helger og/eller ferier for å gi gode opplevelser for barna og avlaste foreldrene.
  • Besøkshjem må være stabile og kunne binde seg for ett år.
  • ​Barna er mellom 0 og 18 år.

For å bli besøkshjem må du sende inn utvidet politiattest og søknadsskjema.

Vi trenger flere besøkshjem

Både i Melhus og Skaun kommune trenger vi flere besøkshjem.

Vi hører gjerne fra deg!

Ta kontakt med Kristine Dybvik Sponås på:
E-post
Telefon: 476 25 201

Hva er et besøkshjem?

Besøkshjem er en tjeneste for barn som mottar frivillige hjelpetiltak etter lov om barneverntjenester.

I praksis betyr det at et besøkshjem er en familie som tar imot et barn eller et søskenpar i helger og eventuelt ferier. Barnet/barna skal få trygge og gode opplevelser der.
For foreldre og foresatte skal det være en støtte i hverdagen. 

Det er ikke nødvendig med sosialfaglig utdannelse for å bli besøkshjem.

Familien må ha en stabil livssituasjon og mulighet til å binde seg for minst ett år. Det må ikke være noen store livskriser, rusproblemer eller psykiske problem i familien.

Det kreves at besøkshjemmet har tid, overskudd og sengeplass til et ekstra barn. Familien bør ha innlevelsesevne og forståelse for barns ulike behov og reaksjoner. I de fleste sammenhenger er det å oppleve en trygg og forutsigbar familiesituasjon det barna trenger mest.

Besøksforeldre må fremlegge uttømmende og utvidet politiattest.

Det kreves ordinær politiattest av husstandsmedlemmer som er over 18 år. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

Hvem er besøksbarna?

Barna er like forskjellige som barn flest. Noen kan ha utfordringer sosialt eller emosjonelt, andre kan ha utfordringer i sine omgivelser og hjemme. For mange av barna er det behov for å oppleve andre omgivelser med flere trygge voksne som bryr seg om dem. Det å få tilhøre et felleskap i besøksfamilien er viktig. Kontakten med voksne og eventuelle barn, har som mål å gi barna overskudd, lærdom, stimulans, glede og trygghet. 

Barna er fra 0 til 18 år.

Hvordan bli besøkshjem?

Ønsker du eller dere å bli et besøkshjem må du/dere sende søknad til barneverntjenesten. Etter at gyldig politiattest er mottatt blir det avtalt et hjemmebesøk. Hvilket barn som passer sammen med familien, blir vurdert av barnevernet sammen med foreldre/foresatte og besøkshjemmet.

Kontaktpersonen i barneverntjenesten innkaller besøkshjemmet til møte for nærmere informasjon om oppdraget. Kontaktpersonen har også veiledningsansvar. Kontrakt skrives med ett års varighet og inneholder blant annet tiltak og mål for det enkelte oppdrag. Besøkshjemmet skal sende inn kjøre- og timelister, og en kort rapport til barneverntjenesten minimum annenhver måned.

Ønsker du mer informasjon om besøkshjem før du sender søknad, kan du gjerne ta kontakt med oss for en uformell prat.

Godtgjøring for besøkshjem

Besøkshjemmet godtgjøres med arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning etter KS sine satser (KS.no). 

Det er vanlig å være besøkshjem hver 3. eller 4. helg. Noen barn kan ha behov for å være noen ekstra dager i besøkshjemmet i forbindelse med ferie. Besøkshjemmet henter barnet/barna fredag ettermiddag og bringer dem hjem søndag ettermiddag.

Arbeidsgodtgjørelse er skattepliktig.