Svangerskapsomsorgen med jordmor

Jordmor tilbyr gratis svangerskapskonsultasjoner til gravide.
Mer informasjon om svangerskapsomsorg

Faste helseundersøkelser 0-5 år

 • Hjemmebesøk til nyfødte. Her veier vi babyen og måler hodeomkretsen. Dette skal skje innen 7-10 dager etter hjemkomst
 • 4- ukers gruppetilbud hos helsesykepleier og fysioterapaut. 
 • 6-ukers konsultasjon hos helsesykepleier og lege, inkludert vaksine mot Rotavirussykdom. Tuberkolose (kun barn i risikogrupper)
 • 3-måneders konsultasjon hos helsesykepleier, inkludert vaksine mot Rotavirussykdom, Difteri, Stivkrampe, Kikhoste, Poliomyelitt, Hib- infeksjon, Hepatitt B og Pneumokokksykdom.
 • 4-måneders konsultasjon hos helsesykepleier
 • 5-måneders konsultasjon hos helsesykepleier, inkludert vaksine mot Difteri, Stivkrampe, Kikhoste, Poliomelytt, Hib infeksjon, Hepatitt B og Pneumokokksykdom.
 • 6-måneders konsultasjon hos helsesykepleier og lege
 • 8-måneders konsultasjon hos helsesykepleier
 • 10-måneders konsultasjon hos helsesykepleier
 • 12-måneders konsultasjon hos helsesykepleier og lege, inkludert vaksine mot Difteri, Stivkrampe, Kikhoste, Poliomyelitt, Hib-infeksjon, Hepatitt B og Pneumokokksykdom.
 • 15-måneders konsultasjon hos helsesykepleier, inkludert vaksine mot Meslinger, Røde hunder og Kusma
 • 18-måneders konsultasjon hos helsesykepleier
 • 2-års konsultasjon hos helsesykepleier og lege
 • 4-års konsultasjon hos helsesykepleier

Nyttige sider og ressurser

Barseltid (St. Olavs hospital sine nettsider)

Hvordan du ammer barnet ditt (Helsedirektoratet.no)

Ammefilmen "Bryst er best (youtube.com)

"I trygge hender"

Landsgruppen av helsesykepleiere har laget en film og et veiledningshefte som heter "I trygge hender". Materialet skal gi god informasjon både til fagpersonell og foreldre, og målet er å forebygge, avdekke og avverge vold mot barn. 

Her kan du lese om dette prosjektet, og se filmen

Motorisk utvikling

Her kan du lese en brosjyre om motorisk utvikling hos babyen og opptrening for mor, (pdf).  

Her kan du se en god film om barnets motoriske utvikling (youtube.com). 

Her finner du en brosjyre om skjevt hode og barnets favorittside, (pdf)

Fysioterapeutene arrangerer vanligvis en barselgruppe når babyen er rundt fire uker. På grunn av situasjonen med koronaviruset kan ikke dette nå gjennomføres. De har derfor laget en presentasjon av den motoriske utviklingen til babyen, og tips til hvordan du som forelder på en best mulig måte kan støtte og følge opp. 

Les den: Barselgruppe - råd fra fysioterapeut (Pdf)

Se filmen: Barselgruppe - råd fra fysioterapeut (youtube.com) 

Tannhelse hos barnet

På happyteeth sine nettsider kan du se en film om god tannhelse for barnet. Filmen er på flere ulike språk. 

Søvn hos spedbarn

På Helsenorge sine nettsider finner du informasjon om søvn og søvnproblemer, både hos spedbarn, barn og voksne. 

Hvordan du ammer ditt barn

Helsedirektoratet har laget en brosjyre: "Hvordan du ammer ditt barn"

De har også en egen temaside om amming

Mat og måltider for spedbarn

Helsedirektoratet har laget en brosjyre: "Mat og måltider for spedbarn". 

De har også en egen temaside om spedbarnsernæring

Vitamin D-dråper

Helsedirektoratet har laget en brosjyre om vitamin D-dråper (pdf)

Informasjon om søvn, samt videoer som søvn.

De aller fleste foreldre er opptatt av søvn, både hvordan barnet, seg selv og familien sover. Søvn er viktig for alle, for utvikling og vår fysiske og psykiske helse. Underskudd på søvn kan påvirke humøret og samarbeid mellom foreldre. Foreldres søvn er helt sentralt for å kunne ha overskudd til å dekke barnets behov på dag og natt. Vi på helsestasjonen møter ofte på spørsmål om dette temaet. Det kan være at barnet sover lite og det kan kjennes strevsomt. Vi får også spørsmål om hva som er normalt og ikke når det gjelder innsovning og oppvåkning, og mengde søvn/søvnbehov. For noen handler det om enkle råd på veien, og for andre kan det være behov for mer tilpasset støtte til foreldre over tid for å endre uheldige rutiner. Det kan være mange årsaker til at barnet strever med søvn; medisinske forhold hos barnet, sosiale forhold og samspill i familien, eller som det oftest er: en kombinasjon av normale variasjoner og uheldige vaner. Om du er bekymret for om barnet strever med smerter eller sykdom, ta kontakt med lege!

Det beste er å være bevisst fra babyen er liten, på hvordan en best mulig kan legge til rette for gode søvnvaner. Vi anbefaler derfor alle å ta en titt på disse to linkene/videoene.

Ta gjerne kontakt med din helsesykepleier om du etter disse videoene har spørsmål eller behov for en samtale om akkurat ditt barn og din familie.

En oversikt over anbefalt søvnlengde ut fra alder. Legg merke til normalvariasjonen, og husk at det er barnets signaler som viser hva akkurat ditt barn trenger.

En oversikt over søvnens ulike faser. Legg gjerne merke til hyppighet og mengde med lett søvn, som ofte ses i sammenheng med oppvåkninger. Se også brosjyren «Se barnet ditt snakke til deg», som dere har fått av helsesykepleier.

Videoer:

https://bufdir.no/Foreldrehverdag/Baby/Babyer_og_sovn/

https://www.youtube.com/watch?v=EdpD_s7Jq2c