Åpningstider

Ingen fast åpningstid. Tidspunkt avtales ved leie av bassenget.

Leie av bassenget

Pris

Kr 370,- pr. påbegynt time samt 50 % påslag for utenbygds leietakere.

Hva kreves for å leie

Det må inngås leiekontrakt og alle grupper må ha ansvarlig livredder, det vil si en person som har bestått livredderprøve i løpet av de siste 12 månedene.
Enheten aktivitet og bevegelse gir tilbud om førstehjelpskurs og arrangerer livredderprøver.

Bassenget

7,5 m x 12,5 m og holder en temperatur på 34 ' C. Maksimal dybde er 1,66m.

Kontaktinformasjon

Trond Erik Berg
Mobilnummer: 991 22 303
E-post: trond.erik.berg@melhus.kommune.no