Buen bad er stengt på grunn av koronaviruset. 
_____________

Det er ikke åpent for enkeltpersoner, men brukes til ulike gruppetilbud. På dagtid drives grupper med instruksjon av fysioterapeut som en del av ergo- og fysioterapitjenesten.

I tillegg har skoler, barnehager, boliger og frivillige lag og foreninger faste leieavtaler.
Private grupper kan også leie bassenget.

Åpningstider

Ingen fast åpningstid. Tidspunkt avtales ved leie av bassenget.

Leie av bassenget

Pris

Kr 405,- pr. påbegynt time samt 50 % påslag for utenbygds leietakere.

Hva kreves for å leie? 

Det må inngås leiekontrakt og alle grupper må ha ansvarlig livredder, det vil si en person som har bestått livredderprøve i løpet av de siste 12 månedene.
Enheten Bygg og eiendom gir tilbud om førstehjelpskurs og arrangerer livredderprøver.

Bassenget

7,5 m x 12,5 m og holder en temperatur på 34 ' C. Maksimal dybde er 1,66m.

Kontaktinformasjon

Ingeborg Reitan Hanssen
Telefon: 990 97 618
E-post

Anders Oustad
Telefon: 908 17 260
E-post

 

Fysioterapitjenesten i Melhus kommune tilbyr bassengtrening i Buen bad.