Åpningstider

Første badedag etter sommeren 2018: Mandag 17. september 2018
Siste badedag før jul: Onsdag 12. desember 2018
Første badedag 2019: Usikkert
Svømmehallen er steng i disse ukene:
Høstferie 2018: Uke 41
Vinterferie 2019: Uke 8
Påskeferie 2019: Uke 16

Mandag

Småbarnsparti: 
1. pulje: kl. 17.00 - 18.00
2. pulje: kl. 18.00 - 19.00
Helsebad: kl. 19.00 - 20.00

Tirsdag og Onsdag

1. pulje inn:  Kl. 17.00 (opp av basseng kl. 17.45 og ut av garderobe kl. 18.00)
2. pulje inn:  Kl. 18.00 (opp av basseng kl. 18.45 og ut av garderobe kl. 19.00)
3. pulje inn:  Kl. 19.00 (opp av basseng kl. 19.45 og ut av garderobe kl. 20.00)
Barn har ikke adgang til siste pulje.

Åpningstid for badstu

Tirsdag: damer
Onsdag: herrer

Priser

Voksne (over 16 år)

 kr.   50,-

Barn (under 16 år)   *

 kr.   30,-

Klippekort (20 klipp) **

 kr. 400,-

* På mandager når det er småbarnsbading kommer barn under skolepliktig alder gratis inn i følge med voksne. På de andre dagene er det vanlig pris.

** Voksne to klipp pr. time. Barn ett klipp pr. time.
Klippekort er gyldig tre måneder etter eventuell takstøkning.

Badetiden er én time, inkludert av- og påkledning, dusj, badstu og svømmehallbesøk.
Badet tar ikke ansvar for bortkomne gjenstander eller verdisaker.