Åpningstid

Mandag 
Kl. 16.00-18.30: Småbarnsparti, barn under skolepliktig alder i følge med voksne
Kl. 19.00-20.00: Helsebad

Tirsdag, onsdag og torsdag

Kl. 16.00-20.00: puljevis:

 

 Oppstart    

 Opp av bassenget    

  Ut av garderoben  

 1. pulje inn         

 16:00

 16:45

 17:00

 2. pulje inn

 17:00

 17:45

 18:00

 3. pulje inn

 18:00

 18:45

 19:00

 4. pulje inn

 19:00               

 19:45

 20:00

OBS: Tirsdag er det damebading kl. 18.00-20.00.
Barn har ikke adgang til siste pulje.

Svømmehallen er stengt:
Uke 16, påskeferie 2019

Badstu

Mandag: damer
Tirsdag: damer
Onsdag: herrer
Torsdag: herrer

Priser

Barn (under 16 år)* Kr 30,-
Voksne (over 16 år) Kr 50,-
Klippekort (20 klipp) ** Kr 400,-

** Voksne 2 klipp per time. Barn 1 klipp per time.
* På mandager når det er småbarnsbading kommer barn under skolepliktig alder gratis inn i følge med voksne. På de andre dagene er det vanlig pris.

Klippekort er gyldig 3 måneder etter eventuell takstøkning.

Badetid er én time, iberegnet av- og påkledning, dusj, badstu og svømmehallbesøk.
Vi presiserer at alle må bruke badehette eller vaske håret før de benytter bassenget. 
Badet tar ikke ansvar for bortkomne gjenstander eller verdisaker.

Kontaktinformasjon

Dagtid (kl. 7-15):
Driftsleder, Jan Petter Løseth
Mobilnummer: 412 34 501

Kveldstid:
Mobilnummer 958 18 654, 465 00 402 eller 455 57 374

 

 

Illustrasjonsfoto: pixabay/pexels