Åpningstid

Siste badedag før jul: Mandag 13.12.2018
Første badedag 2019: Mandag 7.1.2019
Svømmehallen er steng i disse ukene:
Høstferie 2018: Uke 41
Vinterferie 2019: Uke 8
Påskeferie 2019: Uke 16

Mandag 

Kl. 16.00 - 18.30 Småbarnsparti, barn under skolepliktig alder i følge med voksne
Kl. 19.00 - 20.00 Helsebad

Tirsdag, onsdag og torsdag

Kl. 16.00 - 20.00 puljevis:

 

 Oppstart    

 Opp av bassenget    

  Ut av garderoben  

 1. pulje inn         

 16:00

 16:45

 17:00

 2. pulje inn

 17:00

 17:45

 18:00

 3. pulje inn

 18:00

 18:45

 19:00

 4. pulje inn

 19:00               

 19:45

 20:00

OBS: Tirsdag er det damebading kl. 18.00 - 20.00.
Barn har ikke adgang til siste pulje.

Badstu

Mandag: damer
Tirsdag: damer
Onsdag: herrer
Torsdag: herrer

Priser

Barn (under 16 år)* Kr 30,-
Voksne (over 16 år) Kr 50,-
Klippekort (20 klipp) ** Kr 400,-

** Voksne 2 klipp per time. Barn 1 klipp per time
* På mandager når det er småbarnsbading kommer barn under skolepliktig alder gratis inn i følge med voksne. På de andre dagene er det vanlig pris.

Klippekort er gyldig kun 3 måneder etter eventuell takstøkning.

Badetid er èn time, iberegnet av- og påkledning, dusj, badstu og svømmehallbesøk.

Badet tar ikke ansvar for bortkomne gjenstander eller verdisaker.