Siste nytt:

25.11.22: Detaljreguleringsplan på høring og offentlig ettersyn

Hva er en aktivitetspark?

En aktivitetspark kan bli beskrevet som et uterom tilrettelagt for sambruk og flerbruk, på tvers av aktiviteter og målgrupper og som appellerer til et stort aktivitetsmangfold med lav terskel for deltagelse. De kan bli funnet iblant annet byrom, parker, skolegårder og friluftsporter, og er som regel tilpasset omgivelsene og brukergruppene. Hovedargumentet for å bygge en aktivitetspark er å skape en naturlig sosial møteplass for alle generasjoner, samtidig som det oppmuntres til aktivitet og positivt samvær. Ofte ligger disse parkene i nærhet til skoler og barnehager, slik at det er stor aktivitet både på dagtid og kveldstid. 

«Fysisk aktivitet skal først og fremst være gøy, men det å finne seg til rette i et miljø, ha et sted å møte andre, bli inspirert og å føle tilhørighet viser seg å være svært betydningsfullt.» (Tverga)

Innhold i parken

Det totale området for parken skal være på omkring tre mål, hvorav minst 1/3 skal tilpasses forskjellige typer rulleaktivitet (skateboard, sparkesykkel, rulleskøyter, sykkel mm). Hensikten med igangsatt forprosjektet er å skape en helhetlig møteplass i kommunen som har fokus på balanse og harmoni mellom de forskjellige aktivitetsmiljøene og sonene. Parken skal være attraktiv og inkluderende for alle, og være unik i form av kombinasjonen av aktiviteter, møteplasser og brukere. 

Fremdriftsplan Forprosjekt

  • Våren 2021 – Gjennomført mulighetsstudie av Melhus kommune for å finne best mulig plassering av park
  • Sommer 2021 – Anbudskonkurranse om forprosjekt av Melhus aktivitetspark
  • August 2021 – Gjennomføring av forprosjekt i form av medvirkningsprosesser, designplanlegging og økonomiplanlegging
  • September 2021 – Innsending av søknad om støtte til kulturdepartementets tilskuddsordning «Nyskapende aktivitetsarenaer» og eventuelle andre støtteordninger.