Har du spørsmål vedrørende utleie av idrettshallene, kontakt

Lundahallen:

Ole Anders Antonsen 
E-post: ole.anders.antonsen@melhus.kommune.no
Telefon: 909 76 587

Horghallen:
Jan Petter Løseth
E-post: jan.petter.loseth@melhus.kommune.no
Telefon: 412 34 501

Flå skole (liten hall):
Knut Bjørnar Granheim
E-post: knut.bjornar.granheim@melhus.kommune.no
Telefon: 971 82 531

Bankhallen (ikke kommunal):
Arve Wangberg
Telefon: 995 37 291

Melhushallen:
Rune Bjørgvik
E-post: rune.bjorgvik@melhus.kommune.no
Telefon: 913 03 175

Når det gjelder tildeling av tid i idrettshallene, Høyeggen skole, Brekkåsen skole, Flå skole og C-bygget på Gimse skole, skjer dette gjennom innmelding av behov fra hvert enkelt lag innen 5.mai hvert år.

Tildelingen skjer gjennom Melhus Idrettsråd innen utgangen av juni hvert år.

 

Ved eventuelle spørsmål i forbindelse med utleie, priser, etc. kan dere ta kontakt med:
Unni Kvarnløff
E-post: unni.kvarnloff@melhus.kommune.no
Telefon: 72 85 81 33