Idrettsplan

Gjeldende kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og anleggsbygging i Melhus kommune 2021-2025 ble vedtatt 14.12.21. Planen rulleres annenhvert år; en mindre rullering innad i planperioden, og et større arbeide hvert fjerde år. Det vil bli lyst ut når rulleringsprosessen starter, og alle lag og foreninger som driver med idrett og fysisk aktivitet til få beskjed.

Planen inneholder en prioritert liste over anleggsplaner i planperioden, i tillegg til en uprioritert liste over anlegg med mulig lengre tidshorisont. Det er et krav om at et anlegg må være omtalt i denne planen for å kunne søke spillemidler. Det er derfor viktig å invitere kommunen inn tidlig i planperioden av et nytt anlegg, slik at det kan inkluderes i planen ved neste rullering.

Dersom du har noen konkrete innspill til planen, eller generelle tanker om idrett, fysisk aktivitet og anleggsbygging i Melhus kommune kan du ta kontakt med kommunen (info nederst på siden).

Spillemidler

Spillemidler er overskuddet fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping, og som fordeles av Kulturdepartementet til forskjellige allmennyttige formål. En stor del av dette overskuddet fordeles til idrettsformål. Den største andelen av midlene til idrettsformål går til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene.

Hvordan er prosessen med å søke spillemidler?

 1. Kontakt kommunen for å få anlegget lagt inn i kommunens idretts- og anleggsplan ved neste rullering (dersom anlegget ikke allerede er inkludert). Anlegget må stå nevnt i planen for å funne få spillemidler, men det er ikke et krav til at det står på en prioritert liste.
 2. For større idrettsanlegg med en totalkostnad på over 10 millioner kroner vil det fra 2022 (etter planen) være et krav om at anlegget også inkluderes i fylkeskommunen sin plan «Trønderidrettens anleggsplan».
 3. Dersom det er aktuelt å søke kommunal lånegaranti, be om et møte med saksbehandler fra kommunen for å opplyse om byggeprosjektet og fremdriftsplan. Det krever politisk saksbehandling for å få innvilget kommunal lånegaranti. Behandlingstid er ca. 1 måned om det gjelder beløp under 4 millioner kroner, og ca. 4 måneder om det gjelder beløp over 4 millioner kroner grunnet krav om godkjennelse av statsforvalteren.
 4. Ved nytt anlegg må kommunen kontaktes for å legge dette inn i anleggsregisteret.
 5. Søknad sendes inn via anleggsregisteret innen 1. oktober hvert år. Dersom noen vedlegg ennå ikke er på plass til denne fristen, gi beskjed til kommunen og vi vil gi mulighet for ettersending av disse.
 6. Alle søknader gås så gjennom av kommunen, og søkere blir kontaktet ved eventuelle mangler/spørsmål til søknaden, før alle søknader sendes videre til fylkeskommunen i januar.
 7. Søknader blir behandlet av fylkeskommunen og kulturdepartementet om våren, og man får svar i løpet av sommeren.

Vedlegg til spillemiddelsøknaden:

Mer detaljert informasjon om tilskudd til anlegg finnes i bestemmelsene på regjeringen.no.

 • Dokumentasjon på fullfinansieringen av anlegget, det kan være gjort gjennom:
  • Egenkapital
  • Dugnad
  • Lån
  • Kommunalt tilskudd
  • Private tilskudd
 • Sjekkliste fra Trøndelag fylkeskommune 
 • Grunnavtale dersom den ikke er tinglyst
 • Tegninger med mål for aktiviteten og anlegget
 • Dugnadsverdi som er utregnet og signert av kvalifisert fagperson
 • Vedtekter dersom det er et AS som søker
 • Dokumentasjon på kostnader

Se ytterligere informasjon på anleggsregisteret.no.

Melhus kommune sin kontaktperson for idrettsarbeid, idrettsplan og spillemiddelsøknader:

Pia Haugan Traa, rådgiver for folkehelse, idrett og friluftsliv
E-post
Tlf. 482 67 713