Forebygging, styrking av hjemmetjenester og aktivitet og tilbud i alle distrikter var stikkordene vi brukte for å oppsummere Veivalg-prosjektet etter delrapport to (PDF) ble lagt fram i vår. Det er en stor jobb som venter, skal vi lykkes med denne vridningen.

Budsjettarbeidet

Arbeidet med neste års budsjett er i gang, og det vil for helse- og velferdssektoren bygge på føringene som ligger i Veivalg-vedtaket. Mye vil derfor ikke nødvendigvis merkes på kort sikt.

Særlig gjelder dette områdene som skal styrkes, som helsestasjon, skolehelsetjenesten og hjemmetjenesten. Styrkingen må komme gjennom budsjettet. Det vil først merkes i økt antall hoder og hender fra 2023 og årene etter.

Bofellesskap på Hølonda

Men noe står på agendaen allerede til høsten:

- Senest 1. oktober vil vi sette i gang med å gjøre om sykehjemsavdelingene på Hølonda helse- og omsorgssenter til bofellesskap, sier kommunalsjef Albert Verhagen.

Satsingen på bofellesskap og mer hjemmebasert omsorg står sterkt i Veivalg-prosjektet. Les mer om hvorfor sykehjemsdrifta på Hølonda skal gjøres om til bofellesskap.

En del av pasientene som i dag bor i sykehjemsavdelingene på Hølonda kan bli boende, og vil få et enda mer egnet tilbud i bofellesskap. Noen trenger fortsatt å bo i en sykehjemsavdeling, og vil derfor måtte flyttes. Dette jobber vi med, i tett samarbeid med beboerne og pårørende.

Også for ansatte kan det medføre noen endringer. Dette gjøres i tett samarbeid med ansatte, personal og fagforbundene.

På sikt vil vi bygge ut flere bofellesskap i hele kommunen. Dette jobber vi med, men vil kreve investeringer og må ses opp mot andre investeringsbehov, for eksempel innen barnehage og skole.

- Hvordan vil befolkningen merke dette?

- På sikt skal de merke at vi ikke bruker dobbeltrom lenger. At de ikke ligger på sykehus lenger enn nødvendig. De som bor hjemme, og trenger mer avlastning, skal få det, sier Verhagen.

Det vil ta litt tid før vi klarer å frigjøre nok kapasitet så vi ikke må  bruke dobbeltrom, men det skal bli. Når det gjelder utskrivningsklare pasienter ligger snittet nå på rundt 4-5 pasienter på sykehus hver dag. Det er færre enn før, men fortsatt ikke der vi skal være.

Rendyrke helseoppgaver

Samtidig er det vedtatt at helsepersonell skal bruke tiden på helsefaglige oppgaver. Vi har tidligere skrevet om at særlig hjemmetjenesten utfører en hel rekke med praktiske oppgaver hver dag, som snømåking, strøing, rydding, vasking, utskifting av lyspærer, søke opp TV-kanaler og så videre.

Disse oppgavene skal på sikt utføres av andre, det være seg andre yrkesgrupper i kombinasjon med pårørende og frivillige. Arbeidet med dette settes i gang rett over sommeren.

melhus.kommune.no/veivalg finner du all informasjon om dette prosjektet.