Startlån er en kommunal ordning som skal bistå de som ikke får full boligfinansiering i vanlig bank. Startlån søkes og gis av Melhus kommune. Det er NAV som er saksbehandler.

Les om startlån her. Her kan du også søke. 

Krav til boligen

Boligen skal være godkjent som egen boenhet av bygningsmyndighetene og skal ligge i Melhus kommune.  Kommunen kan stille krav om at boligen må være egnet for husstanden hva angår beliggenhet, planløsning og/eller størrelse.

Du kan søke om startlån her

Saksbehandlingstid

Normal saksbehandlingstid er seks til åtte uker, regnet fra søknaden er fullstendig dokumentert. 

Krav til deg som søker

Her ser du hvem som kan være aktuelle for å få startlån fra Husbanken. 

Husbanken har også en nyttig liste med ting som bør være på plass før du søker om startlån. 

Hvor mye lån kan du få?

Før du søker om startlån, må du undersøke hvor mye lån du kan få i ordinær bank. Deretter kan du søke om startlån på restbeløpet, eller som fullfinansiert lån. 

Hvor mye vil lånet koste meg i måneden?

Husbanken har en nyttig side med blant annet budsjett, lånekalkulator som viser de reelle månedelige kostnadene og hva en økt rente vil bety. Sjekk den ut her

Rentevilkår

Melhus kommune følger Husbankens rentesatser. De finner du her

Etter du har fått vedtaket

Dersom du får godkjent din søknad om startlån, varer godkjennelsen, eller finansieringsbeviset, i seks måneder. Deretter må du søke på nytt, dersom du ikke har kjøpt deg bolig og dermed tatt i bruk startlånet. 

Øvrige vilkår

Kreditten har for tiden følgende vilkår:

  • Annuitetslån
  • Nedbetalingstid inntil 30 år. I særskilte tilfeller kan nedbetalingstid utvides inntil 50 år
  • Etablerings-/depotgebyr på kr 3.893,-  Lindorff bistår med utbetaling og forvaltning av startlånet
  • Termingebyr kr 63,-
  • 12 terminer pr år
  • Pant i boligen innenfor kjøpesum/takst

Lover og retningslinjer

Husbankens forskrift om startlån av 01.04.2014 legges til grunn i vurderingen.

Her finner du Melhus kommunes retningslinjer for behandling av søknader om startlån. 

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket til kommunens klagenemnd.

Klagen må leveres skritlig til NAV innen tre uker etter du har fått vedtaket. Klagen må begrunnes.

Kontaktinformasjon

Trenger du hjelp, eller har du noen spørsmål? 

Ta kontakt per telefon: 5555 3333

Eller per e-post: postmottak@melhus.kommune.no