Dette er en kommunal ordning, som skal bistå de som ikke får full boligfinansiering i vanlig bank. Det er Melhus kommune som søker og gir startlån, mens NAV er saksbehandler. 

Du søker på husbanken.no
Her finner du informasjon om ordningen, om du kan være i målgruppen og ofte stilte spørsmål. 

Krav til boligen

Boligen skal være godkjent som egen boenhet av bygningsmyndighetene og skal ligge i Melhus kommune. Kommunen kan stille krav om at boligen må være egnet for husstanden hva angår beliggenhet, planløsning og/eller størrelse.

Saksbehandlingstid

Normal saksbehandlingstid er seks til åtte uker, regnet fra søknaden er fullstendig dokumentert. 

Hvor mye lån kan du få?

Før du søker om startlån, må du undersøke hvor mye lån du kan få i ordinær bank. Deretter kan du søke om startlån på husbanken.no på restbeløpet, eller som fullfinansiert lån. 

Rentevilkår

Melhus kommune følger Husbankens rentesatser

Etter du har fått vedtaket

Dersom du får godkjent din søknad om startlån, varer godkjennelsen, eller finansieringsbeviset, i seks måneder. Deretter må du søke på nytt, dersom du ikke har kjøpt deg bolig og dermed tatt i bruk startlånet. 

Øvrige vilkår

Kreditten har for tiden følgende vilkår:

  • Annuitetslån
  • Nedbetalingstid inntil 30 år. I særskilte tilfeller kan nedbetalingstid utvides inntil 50 år
  • Etablerings-/depotgebyr på kr 3.893,-  Lindorff bistår med utbetaling og forvaltning av startlånet
  • Termingebyr kr 63,-
  • 12 terminer pr år
  • Pant i boligen innenfor kjøpesum/takst

Lover og retningslinjer

Forskrift om lån fra Husbanken av 01.01.2020 legges til grunn i vurderingen. Les den på lovdata.no

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket til kommunens klagenemnd.

Klagen må leveres skritlig til NAV innen tre uker etter du har fått vedtaket. Klagen må begrunnes.

Kontaktinformasjon

Trenger du hjelp, eller har du noen spørsmål? 

Ta kontakt per telefon: 5555 3333, eller per e-post