Dersom du ikke har mulighet til å skaffe egne midler til det aller nødvendigste, kan du ta kontakt med Nav:  

  • Du kan søke ved oppmøte på Nav Melhus
  • Ring på telefon 913 93 441

Hjelp i en nødssituasjon skal dekke helt nødvendige utgifter for en kort periode. Eksempler er stønad til mat, hygieneartikler og reiseutgifter.

Du må bidra til å gi opplysninger om saken din på en best mulig måte, slik at NAV-kontoret raskt kan behandle søknaden din.