Vi beregner bostøtten ut fra den faktiske inntekten hver måned.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Hvem kan få bostøtte?

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder.

Sjekk om du kan få bostøtte

Hvordan søke bostøtte?

Du søker om bostøtte ved å sende inn dette skjemaet: 

Søk bostøtte

Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned. Men du må huske å melde fra om endringer.

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. I noen tilfeller må du fylle ut et eget klageskjema. Klagen skal du sende til kommunen.

Klage på vedtak om bostøtte

Ønsker du å søke bostøtte for kommende måneder, må du sende inn ny søknad til kommunen.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens bostøttesider. Du kan også henvende deg til NAV for å få hjelp og veiledning.

Telefon: 5555 3333
NAV Melhus, Postboks 70, 7221 Melhus
Besøksadresse: Løvsetvegen 4, 7224 Melhus

Regelverk:
Lov om bostøtte
Forskrift om bustøtte