Du søker på husbanken.no Her finner du og informasjon om ordningen, om du kan være i målgruppen og ofte stilte spørsmål. 

Startlån i Melhus kommune

Botid

Krav om 2 års botid i kommunen ved søknad om fullfinansiering med startlån alene eller i kombinasjon med tilskudd. 

Saksbehandlingstid

Normal saksbehandlingstid er åtte uker, regnet fra søknaden er fullstendig dokumentert. 

Vilkår/kreditten har for tiden følgende vilkår:

Melhus kommune følger Husbankens rentesatser med et rentepåslag på 0,25 %. 

  • Annuitetslån
  • Nedbetalingstid inntil 30 år. I særskilte tilfeller kan nedbetalingstid utvides inntil 50 år
  • Etablerings-/depotgebyr på kr 3.248,-  Lindorff bistår med utbetaling og forvaltning av startlånet
  • Termingebyr kr 65,-
  • 12 terminer pr. år
  • Pant i boligen innenfor kjøpesum/takst

 

Lover og retningslinjer

Forskrift om lån fra Husbanken av 01.01.2020 legges til grunn i vurderingen. Les den på lovdata.no

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket til kommunens klagenemnd.

Klagen må leveres skritlig til NAV innen tre uker etter du har fått vedtaket. Klagen må begrunnes.

Kontaktinformasjon

Trenger du hjelp, eller har du noen spørsmål? 

Ta kontakt per telefon: 5555 3333, eller per e-post