Skogfond
Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Formålet med ordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Her kan du lese mer om Skogfondet.

Skogeier kan søke elektronisk ved å logge inn her: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/skogfondssystemet/

Tilskudd til skogkultur i Melhus

Tilskudd i skogbruket skal stimulere til økt verdiskapning, bærekraftig utnyttelse av skogressursene, samt bevaring og utvikling av miljøverdier i skog.
Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Retningslinjer for NMSK-midler til skogkultur i Melhus (PDF) 

I Melhus kan skogeier få følgende tilskudd:

TiltakPrioritet%Merknad
Planting  130Plantekjøp og planting 7 kr/plante (11 kr for supplering) Staten har 40 % tilskudd til supplering,og totalt for
supplering er tilskuddet dermed på 70 %
Ungskogpleie  260Maks tilskuddsgrunnlag 600 kr/daa
Stemmekvisting  250Maks tilskuddsgrunnlag 600 kr/daa
Manuell 1.gangs tynning  350Maks tilskuddsgrunnlag 600 kr/daa
Markberedning  230-50Maks tilskuddsgrunnlag 600 kr/daa
Andre kvalitetsfremmede tiltak  330Maks tilskuddsgrunnlag 600 kr/daa

Tilskudd til vei og drift

Gauldalsnettverket gir tilskudd til skogbrukstiltak. Formålet er å sørge for økt aktivitet og vediksaping i skogbruket i Gauldalsnettverket, som omfatter Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu, Oppdal, Holtålen og Røros.

Retningslinjer tilskudd til skogbrukstiltak Gauldalsnettverket 2024 (PDF). 

Søknadsskjema og forhåndsgodkjenning for tilskuddet (PDF).