Åpningstid: kl. 07.00 - 17.00

Telefon: 90539324
SFO-leder: Anne Grete S. Grue
E-post: anne.grethe.grue@melhus.kommune.no

Her finner du vedtekter for SFO

Her finner du serviceerklæring for SFO