Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
20. mai kl. 12:14

Omtaksering av eiendom fra 2020

Melhus kommune har siden 2010 hatt alminnelig eiendomsskatt. Den omfatter alle eiendommer, og inntektene går i sin helhet til å finansiere de tjenestene vi leverer til våre innbyggere. Nå skal det gjennomføres en omtaksering.

Les mer clear

Salgsbevilling

Butikker som skal selge øl og rusbrus, må søke om salgsbevilling. Ved overgang til ny selskapsform og ved eierskifte, må du også søke om salgsbevilling

Når trenger du salgsbevilling

Butikker som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Bensinstasjoner og kiosker kan ikke få salgsbevilling.

Med bensinstasjon menes utsalgssted som i det vesentlige selger bensin, olje og andre varer som er nødvendig for drift eller vedlikehold av motorkjøretøyer og motorbåter.

Med kiosk forstås utsalg som i det vesentlige selger kioskvarer. Dette innebærer at storkiosker ikke kan få kommunal salgsbevilling.

Hvem kan få salgsbevilling

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. I søknaden må du gi opplysninger om stedet, eierforhold og hvem som skal være styrer og stedfortreder.

Hvordan søke om salgsbevilling

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis. Søknadsskjemaet kan mellomlagres, slik at du kan gå tilbake til søknaden på et senere tidspunkt. Det er ikke mulig å sende inn en søknad uten at alle nødvendige vedlegg er lagt ved.

Vedlegg som må følge søknad om salgsbevilling

  • Firmaattest
  • Aksjeselskaper må sende inn aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierforholdene i virksomheten
  • Opplysninger om eventuelle bakenforliggende eierforhold
  • Adkomstdokumenter i form av leiekontrakt og eventuelt fremleiekontrakt og/eller franchiseavtale
  • Bekreftelse på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven. Om bekreftelse ikke foreligger kan prøven tas ved henvendelse til kommunen.
  • Eventuell kjøpekontrakt
Tips en venn Skriv ut