Hva er et åpent arrangement?

Et åpent arrangement er åpent for all publikum, arrangementet er i lokaler uten skjenkebevilling eller arrangementet foregår utendørs på et avgrenset område.
Et vanlig medlemsmøte i en forening regnes som et åpent arrangement.
Arrangement der man skriver seg på liste eller kjøper billetter i forkant, betraktes også som åpne arrangement, selv om det er påmeldingsfrist for arrangementet og arrangør velger å "lukke" arrangementet etter påmeldingsfristens utløp.

Hvilke krav må du oppfylle?

  • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen.
  • Ved større arrangement krever kommunen i tillegg en stedfortreder for styrer.
  • Både skjenkeansvarlig og stedfortreder må være over 20 år.

Vakthold må være etter arrangementets størrelse. Dette avklares direkte med Politiet.

Hvordan søke om skjenkebevilling?

I Melhus kommune benyttes elektronisk søknadsskjema. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis. Det er mulig å mellomlagre søknadsskjemaet slik at du kan gå tilbake til søknaden på et senere tidspunkt. Det er ikke mulig å sende inn en søknad uten at alle nødvendige vedlegg er lagt ved.

Du må søke senest 3 uker før arrangementet. Ved søknad om bevilling til større arrangement kan behandlingstiden bli lengre.
Søknaden vil sendes Politiet for vandelsforespørsel av styrer og stedfortreder.

Ved større arrangementer med varighet på 7 dager eller mer må det søkes senest 3 måneder før arrangementet skal avholdes. Det må i slike tilfeller søkes om bevilling for en del av året, og søknaden sendes Politiet for vandelsforespørsel av styrer og stedfortreder. Det settes krav om at styrer har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven og etablererprøven, og at stedfortreder har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven.

Hva må legges ved søknaden?

  • I søknaden må du så presist som mulig beskrive type arrangement, vakthold, hvordan det er tenkt gjennomført og hvor mange besøkende du regner med å ha.
  • Dersom arrangementet skal holdes utendørs må du legge ved grunneiers tillatelse, tegning eller skisse over arrangementsområdet.

Når får man svar på søknaden?

Man bør påberegne tre ukers behandlingstid fra søknaden er mottatt. Ved større arrangementer og i forbindelse med høytider kan behandlingstiden bli lengre. Kommunen sender alltid ut svar straks saken er ferdigbehandlet. Du får svar på epost om du har oppgitt epostadresse. Du vil også få tilsendt vedtaket via Altinn.

Hva koster det?

Gebyrsatsen er for år 2023 kroner 420 per arrangement.