Omsetningsoppgaven danner grunnlaget for det årlige bevillingsgebyret du må betale for å fortsatt få lov til å skjenke eller selge alkoholholdig drikk.  Du finner mer informasjon om bevillingsgebyr på lovdata.no 

Frist for innsendelse av omsetningsoppgave er 31. mars. 

Her finner du skjema omsetningsoppgave for alkohol (KF-134)

Hvem kan sende inn omsetningsoppgaven?

Skjemaet fylles ut og sendes inn av styreleder eller daglig leder i selskapet. Personer med fullmakt kan også sende inn skjemaet.

Hvilken dokumentasjon trenger jeg?

Når du sender inn skjema må du også huske og legge ved riktig dokumentasjon.

  • Fullmakt, dersom du ikke er daglig leder eller styreleder i selskapet
  • Revisors/regnskapsførers bekreftelse av virkelig omsetning i liter foregående år
  • Omsetningsoppgaver som mangler disse påkrevde vedleggene, vil bli ansett som ikke levert.

Hva skjer om jeg ikke leverer omsetningsoppgavene innen fristen?

Hvis du ikke leverer omsetningsoppgaven innen 31. mars, vil dette føre til to prikker iht. prikkdelingsystemet. Les mer om prikktildeling på lovdata.no