Hva er et lukket selskap?

Med "lukket selskap" menes at det er samlet en bestemt krets med mennesker i forbindelse med et bestemt formål i et bestemt lokale, for eksempel et bryllup, konfirmasjon, jubileum ol. Deltakerne i selskapet må med andre ord ha en eller annen tilknytning til de som inviterer til selskapet.

Det er ikke tiltrekkelig at man skriver seg på en liste eller kjøper billett i forkant av arrangementet. Vanlige medlemsmøter i en forening vil ikke oppfylle lovens krav til lukket selskap, og klubber ol med begrenset medlemsskap regnes heller ikke i seg selv som lukket selskap. For denne type arrangement må du søke om "Skjenkebevilling for en enkeltanledning".

Skjenkebevilling er nødvendig dersom du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller dersom lokalet festen skal holdes i kun har en serveringsbevilling. 

Hvilke krav må du oppfylle?

  • Den som sender søknaden er automatisk kontaktperson, og må være fylt 18 år. Du skal oppgi andre personer som bevillingssøker og skjenkeansvarlig.
  • Bevillingssøker må være fylt 20 år.
  • Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år.

Når får man svar på søknaden?

Man bør påberegne minst to ukers behandlingstid fra søknaden er mottatt. Ved større arrangementer kan behandlingstiden bli lengre. Kommunen sender alltid ut svar straks saken er ferdigbehandlet. Du får svar på epost om du har oppgitt epostadresse. Du vil også få tilsendt vedtaket via Altinn.

Hva koster det?

Gebyrsatsen er for år 2023 kroner 420 per arrangement.