Kjemikalier kan føre til skade på helse og miljø både på kort og lang sikt. Helse- og miljøskadelige kjemikalier som utgjør en trussel mot human helse og/eller miljø, betegnes som miljøgifter. 

Kjemiske produkter

Det finnes om lag 50 000 kjemiske produkter i Norge bestående av mellom 8 000-10 000 ulike kjemikalier. Befolkningen påvirkes av stoffene bl.a. gjennom bruk av ulike forbruksvarer, eller via mat, vann og luft. I yrkeslivet kan arbeidere utsettes for slik påvirkning under produksjon, ved videre foredling eller ved bruk av produktet i yrkessammenheng. Forskning viser at nordmenn hadde mellom 6-7 ulike skadelige stoffer i kroppen for 60 år siden, mens vi i dag har mellom 200-400 miljøgifter i kroppen.

Melhus kommune har myndighet og ansvar når det gjelder utslipp av skadelige stoff som kan ha innvirkning på folks helse. I tillegg har kommunen plikt til å informere befolkningen om stoff i omgivelsene eller i produkter som kan ha negativ effekt på helsen.

Fra ord til handling

Med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon og kunnskap kan vi alle ta ansvar for å unngå omgivelser og produkt som er helseskadelig.

Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet har god oversikt over de ulike kjemikaliene/miljøgiftene vi omgir oss med som forbrukere og i arbeidslivet. Disse er omtalt i Melhus kommunes folkehelseoversikt, kapittel 5.3, og i vedlegg til samme oversikt.

 Det finnes også nyttig informasjon på nettsiden Er det farlig, som Miljødirektoratet har ansvar for.

I første omgang kan det være en god start å velge varer som er merket med de offisielle miljømerkene Svanemerket og EU-blomsten.