Melhus kommune gjennomførte det toårige prosjektet Klima, miljø og livsstil i perioden 2014-2015. Prosjektets hovedmål var å styrke innsikt og respekt for naturens kretsløp, og gjennom det skape forståelse og oppslutning om en miljø- og klimavennlig adferd som sikrer livsgrunnlag og matproduksjon for fremtiden.

Barn og unge deltok
Gjennom muntlig og skriftlig formidling ble det pekt på konkrete handlingsalternativ som har effekt på klima, helse og livskvalitet. Prioriterte målgrupper i prosjektet var barn, unge og pedagogisk personell i barnehager og skoler, driftsledere i bygg, samt lag og organisasjoner. Uteskole med utgangspunkt i tema knyttet til ulike alderstrinn var en stor del av prosjektet. Les mer om det her.

Formidling er viktig 
Prosjektet fikk svært gode tilbakemeldinger, men formidlingsarbeidet inkludert uteskole, er ikke videreført i sin helhet. Klima, miljø og livsstil er likevel prioritert som en del av arbeidet under Sektor plan og utvikling, Enhet plan. Dette arbeidet omfatter formidling (inkludert uteskole) overfor skoler, innføring av tøynett som skifteposer i barnehagene, prøveordning med utvidet kildesortering i deler av kommuneadministrasjonen, og oppfølging av Melhus kommune som plastfri kommune i tråd med polisk vedtak. 

Fra ord til handling
Melhus kommunene har en sentral rolle i arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser, og jobber løpende med å effektivisere og legge om vår energibruk. Sammenhengen mellom klima, miljø og livsstil skal være styrende for dette arbeidet, ettersom det noe som krever formidling og forbrukerveiledning om hvordan man går fra ord til handling.