Medlemmer i eldrerådet i valgperioden 2019 - 2023:

Steinar Rekstad,  leder Hølonda pensjonistforening 952 94 800
Asbjørg Gylland, nestleder Hovin pensjonistforening 976 78 153
Elin Krogstad Lundamo/ Ler pensjonistforening 412 15 727
Ludvik Rambraut Lundamo/ Ler pensjonistforening 975 70 942
Hallfrid Riseth Melhus pensjonistforening 481 19 118
Tor Arne Granmo Folkevalgt, ML 913 51 493
Harald Kulbotten Folkevalgt, AP 977 51 646
     

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har en veileder:
"Veileder for Eldreråd". Du finner den her.