Innholdet i Kvalifiseringsprogrammet er som oftest arbeidsrettede tiltak og opplæringsaktiviteter. Programmet kan også inneholde medisinsk behandling og egentrening. Det er viktig at innholdet i programmet er aktiviteter som fremmer arbeidsevnen og gjør det lettere for den enkelte å komme seg ut i arbeid.

Kvalifiseringsprogrammet kan gis for en periode på inntil ett år, og er på full tid. Programmet kan etter en ny vurdering forlenges med ett år, dersom det er behov for det.

Deltakere i Kvalifiseringsprogrammet mottar kvalifiseringsstønad.

For søknad og spørsmål, ta kontakt med Nav Melhus

Aktuelle lenker:
Kvalifiseringsprogrammet (NAV)
Lov om Sosiale tjenester i Nav - § 29 Kvalifiseringsprogram