Målet med kurset er å håndtere angst og bekymringer på en mer hensiktsmessig måte for å få en mer avslappet hverdag.

Tema på kurset er knyttet både til tanker, følelser og kroppen. Det bygger på prinsipper fra blant annet metakognitiv terapi, som omhandler hvordan vi forholder oss til tankene våre, emosjonsfokusert terapi (følelser) og mindfulnessbaserte terapier som handler om å være til stede her og nå.

Kurset er utviklet av psykologene Serina Pedersen Vorland og Eirik Solli.

Praktisk informasjon: 

  • Kurset består av 10 ukentlige samlinger på 2,5 timer, og en oppfølgingssamling etter ca. 6 uker.
  • Hjemmeoppgaver vil bli gitt mellom hver samling.
  • Kurset gjennomføres på dagtid.
  • Det er gratis, men det følger med en arbeidsbok som koster 500 kr.

Påmelding og kontaktinformasjon: 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Monica Herskedal, mobil 994 78 121, e-post
Vera Jusnes Mellingen, mobil 916 91 860, e-post