Kurs i bekymringsmestring er et stressmestringskurs for deg som opplever å være plaget av vedvarende engstelse, bekymringstanker og stressrelaterte kroppslige symptomer. Målet med kurset er å hjelpe deg til en mer avslappet hverdag, hvor du kan finne ro for både kropp og sinn.

Praktisk informasjon: 

  • Kurset består av 12 ukentlige samlinger på 3 timer, og en oppfølgingssamling etter ca. 4-6 uker.
  • Kurset gjennomføres på dagtid.
  • Kurset koster 500 kroner (kursboka) 

Innholdet på kurset: 

Tema på kurset er knyttet både til tanker, følelser og kroppen. Det bygger på prinsipper fra blant annet metakognitiv terapi, som omhandler hvordan vi forholder oss til tankene våre, emosjonsfokusert terapi (følelser) og mindfulnessbaserte terapier som handler om å være til stede her og nå.

Kurset er utviklet av psykologene Serina Pedersen Vorland og Eirik Solli.

Påmelding og kontaktinformasjon: 

Du melder deg på kurset via Helse- og velferdskontoret slik: 

Har du flere spørsmål om selve kurset, kan du ta direkte kontakt med avdeling psykisk helse og rus: 

  • Monica Herskedal, mobil 994 78 121, e-post
  • Vera Jusnes Mellingen, mobil 916 91 860, e-post