Komiteen består av 11 representanter, og medlemmene er valgt for 4 år.
I reglement for komite for teknikk og miljø kan du lese nærmere om hvilke oppgaver komiteen innehar.