Utvalget består av 11 representanter, og medlemmene er valgt for 4 år.

I reglement for utvalg for teknikk og miljø kan du lese nærmere om hvilke oppgaver komiteen innehar.