På kurset vil du få noen verktøy for å mestre og håndtere noen av de utfordringene du opplever. Kursene er åpne for alle som ønsker å delta, både unge, voksne og eldre, som opplever egne utfordringer, kjenner noen som har det vanskelig eller er interessert i å lære mer om psykisk helse.

Du er også hjertelig velkommen til å delta som støtte for familie og venner. Vi ønsker en lav terskel for å møte på kurs. Vi stiller ingen krav til muntlig aktivitet eller andre bidrag, vi registrerer heller ikke oppmøte.

Kurset gir en generell innføring i følgende temaer: negative tanker og nedstemthet, angst og bekymringer, søvnvansker, selvhevdelse og grensesetting.

Når

Kurset går hver onsdag fra kl. 13.00-15.00, unntatt ferier og helligdager. Kurset går kontinuerlig og det spiller ingen rolle hvilken samling du starter på. Du kan også delta på den eller de samlingene som er aktuelle for deg.

Hvor

Kurset holdes på Kroa i lokalene til Frivilligsentralen i Melhusvegen 437 P,
7224 Melhus.

Annet

Ansvarlig for kursgjennomføring er Avdeling psykisk helse og rus i Melhus. Kurset er et gratis tilbud til innbyggere i Melhus kommune.

Det er ikke behov for påmelding. Dersom du har noen spørsmål, ring 468 58 645.

Oversikt over kursdatoer 2024:

24. januar: Nedstemthet og negative tanker
31. januar: Stress og uro
7. februar:  Søvn
14. februar: Selvhevdelse og grensesetting
28. februar: Nedstemthet og negative tanker 
6. mars: Stress og uro
13. mars:  Søvn
20. mars: Selvhevdelse og grensesetting