Medlemmer og varamedlemmer 2019-2023

Det er kommunestyret som velger formannskap. Medlemmene velges for fire år, og blant kommunestyrets medlemmer. Formannskapet behandler blant annet forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. For øvrig fastsetter kommunestyret området for formannskapets virksomhet. Formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet er bestemt av kommunelovens §8. 

I Melhus kommune avholder formannskapet møte på tirsdager hver 14. dag.
Se møteoversikt og saksdokumenter her.

Reglement for formannskapet