Hva er Familien i fokus – fremtiden ligger i barna?

Prosjektet er et oppfølgingstiltak for å sikre overgang til lønnet arbeid, kvalifisering eller varig trygdeytelse på vei mot egen bolig. Prosjektet er opptatt av barneperspektivet og barnefamilier som bor uegnet.

Målgruppe

Målgruppen for prosjektet er barnefamilier som er tilknyttet NAV eller flyktningetjenesten. Målet er å inkludere barnefamilier som har lav inntekt og som bor uegnet.

Mål

Deltagelse i prosjektet skal bidra til at familier klarer seg selv økonomisk og kan eie egen bolig.

Hvem kan delta i prosjektet?

  • Familiene må ha et bistandsbehov fra NAV eller flyktningetjenesten i Melhus kommune.
  • Motivasjon til endringsarbeid i forhold til mål om arbeid, kvalifisering eller annen avklaring mot varig ytelse.
  • Familien må innen 1-3 år bli økonomisk selvhjulpen ved bruk av NAVs tiltak og virkemidler. 

Kontaktinfo

Prosjektleder: Elin Rindal
Elin.rindal@nav.no, tlf. 920 62 816

Prosjektmedarbeider: Gunn K. Waldum
waldum.gunn@nav.no, tlf. 412 94 327

Veileder startlån: Aud Irene Gjersvold
aud.irene.gjersvold@nav.no, tlf. 412 93 913