Barnehagen ligger på Korsvegen. Her har vi mange muligheter i umiddelbar nærhet, det er ishockeybane, skianlegg, veldig gode turmuligheter i nærnaturen. I tillegg til dette disponerer vi basseng og gymsal en dag i uka. Det er de eldste (Ulvene) som er i bassenget, mens det rullerer på de andre avdelingene hvem det er som benytter gymsalen.

Vi har fokus på miljø og barnehagen er sertifisert med Grønt flagg. For å beholde denne sertifiseringen må vi hvert år få godkjent en årsplan for dette arbeidet.

Barnehagen holder for tiden til i lokalene til Korsvegen næringspark mens vi venter på en helt ny barnehage i 2019. Vi har mange små rom som gir gode muligheter for å dele opp avdelingene i mindre grupper. Nærområdet gir gode muligheter for friluftsaktiviteter og alternative læringsmiljø.