Svømmehallene på Eid, Gimse og Lundamo er stengt i skolenes høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie.

Oppstart etter sommeren er vanligvis i midten av september hvert år.

Alle svømmehallene har åpent ut april måned hvert år.

Se den enkelte svømmehall for åpningstider i ukedagene.

PS! Svømmehallen på Eid er midlertidig stengt. Åpner mandag 4. desember 2023.