Vi beregner bostøtten ut fra den faktiske inntekten hver måned.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Gå inn på husbanken.no/bostotte. Her kan du: 

  • søke 
  • se hvem som kan få
  • sjekke hvilke krav som gjelder
  • mottar du allerede bostøtte, kan du legge inn endringer eller avslutte ordningen

Hvordan søke bostøtte?

Du søker elektronisk om bostøtte på Husbanken sine hjemmesider. 
Du kan også søke ved å fylle ut papirskjema på NAV sitt kontor på Melhus.

Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned. Men du må huske å melde fra om endringer til Husbanken via deres nettsider

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen tre uker fra du mottok det. Du kan bruke husbankens eget klageskjema. Klagen skal sendes til kommunen. 

Klageskjemaet finner du på husbanken.no.

Ønsker du å søke bostøtte for kommende måneder, må du sende inn ny søknad til kommunen.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens bostøttesider. Du kan også henvende deg til NAV for å få hjelp og veiledning.

Telefon: 5555 3333
NAV Melhus, Postboks 70, 7221 Melhus
Besøksadresse: Løvsetvegen 4, 7224 Melhus

Regelverk:
Lov om bustøtte på lovdata.no
Forskrift om bustøtte på lovdata.no