Ferjestedet ved pilegrimsleia på Øysand

Det har i lang tid vært ferging av pilegrimer og andre ferdafolk over Gaula fra Øysand til Sundet gård. Denne fergetrafikken er omtalt i Aslak Bolts jordebok fra 1430 middelalderkirka ved og den pågikk mer og mindre fram til det ble bygd bru over Gaula i 1860 ved Udduvoll. Med oppsvinget av pilegrimsvandringen på slutten av 1990-tallet er den gamle tradisjonen med ferging av pilegrimer tatt opp igjen og dette er et populært innslag for moderne pilegrimer.

Vasskverna i Brennbakken

I Oksfallet i Brennbekken på Gåsbakken var det vasskvern for flere hundre år siden. Kverna forfalt omkring år 1900. Om lag hundre år senere ble det ny kvern i Oksfallet. Ildsjelene ved Landbruksmuseet fikk kjøpt ei noe forfallen kvern i Oppdal, og det er den som står der i dag. På bildet er kverna i gang med å male bygg til grautmjøl sommeren 2009 med interesserte tilskuere fra Melhus historielag. Kverna ligger et kvarters gange fra Landbruksmuseet.

Maihaugen

Ved den gamle kirkevegen, ca. 15 minutters gange fra Hølonda kirke ser vi fortsatt grava til Mali Larsdatter Bjørset som ble halshugget på dette stedet i 1729.
Hun var dømt for å ha tatt livet av sitt nyfødte barn som var født utenfor ekteskap.
Sagnet forteller at Mali var uskyldig dømt, og av den grunn ville det ikke vokse gras på grava hennes. Ungdommer i tidligere tider prøvde å stappe med en staur ned i grava, og da hørte de Mali dunke i kistelokket. Det ble også sagt at Mali ble gravd opp igjen og lagt på kirkegården, halvveis inn på vigsla jord nord-øst for kirka. Etter flere utvidelser av kirkegården er Mali i så fall for lengst inne i vigsla jord.

Jarlshola

Det var her under den stor steinhella, Jarlshola, at Håkon Jarl og trellen Kark søkte tilflukt fra Olav Tryggvason og bondehæren på Melhus.
Veibeskrivelse: Ta av fra E6 på Melhus og kjør Rv 708 Hølondvegen mot Korsvegen over Melhusbrua. Ta av første veg til høgre og parker på P-plassen til Melhus vg. skole. Følg veg sørover merket med KiM, Bagøyvegen ca. 800 m fram til Jarlshelleren.