Pilegrimsleden – St. Olavsvegene til Trondheim, er et nettverk av autentiske, historiske veier gjennom vakker natur, kulturlandskap og historiske steder. Veien kommer fra alle himmelretninger til Olav den Helliges gravkirke, Nidarosdomen, som var det nordligste pilegrimsmål for kristenheten gjennom hele middelalderen.

Les mer om pilegrimsleia på pilegrimsleden.no

Kart:

Østerdalsleia
Gudbrandsdalsleia

Her kan du skrive ut brosjyre med kart over pilegrimsleia gjennom Melhus.