Melhus kommune har en lokal forskrift om hundehold. Den ble sist revidert i mars 2018.

Du kan lese den lokale forskriften på lovdata.no og se bestemmelser om blant annet båndtvang i skiløyper og utvidet båndtvang i områder der bufe beiter.