Medlemmer i råd for personer med funksjonsnedsettelse, valgt for perioden 2023 - 2027:

Navn Organisasjon   Telefonnummer
Kristin Marken, leder Folkevalgt, PP922 94 487
Hege Skaget, nestleder SAFO415 12 932
Mona Nikolaisen Vestskogen SAFO986 47 177
Chrisine Volden FFO/Foreningen for hjertesyke barn954 12 121
Terje Karlsrud FFO/Blindeforbundet Trøndelag971 94 979
Synnøve Folstad Folkevalgt, SV975 28 911
Ove Mogård rådmannens repr. 

 

Varamedlemmer

NavnOrganisasjon   
Anita BollandFolkevalgt, ML
Marianne EstensvollSAFO
Bente Iren GåsbakkFFO/LHL
Oddvar ØyanFFO/Blindeforbundet Trøndelag
Gøril SkanckeSAFO
Siv Oline BjørnvågFolkevalgt, SP

Veileder fra Bufdir

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har en veileder:
"Råd for personer med funksjonsnedsettelse". Du finner den her