Etter vedtak i Kommunestyrets møte 18.9.2018, PS 50/18, skiftet Administrasjonsutvalget i Melhus kommune navn til Organisasjonsutvalget i Melhus kommune.

Organisasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg i henhold til Kommunelovens § 25.
Organisasjonsutvalget består av 9 medlemmer. 6 av medlemmene i utvalget skal velges blant kommunestyrets medlemmer og 3 medlemmer skal velges av arbeidstakerne. For arbeidsgivers representanter skal det velges 1 personlig varamedlem for hvert medlem. Ansatterepresentanter velges for to år av gangen.


Medlem folkevalgt

Parti  

Personlig varamedlem

Parti
Stine Estenstad, leder H   Mikal Kvaal H
Jorid O. Jagtøyen, nestleder SP   Maria Langland Nyutstumo SP
Fritz Arne Haugen SP   Ketil Reitan SP
Asbjørn Buklev ML   Sigmund Gråbak ML
Anne Grethe Tevik AP   Berit Wold Fjelle AP
Jan Arne Bremnes KRF   Jon Roar Bruholt KRF
         

Medlem, ansatterepresentanter

       
Gunhild Høvik, Utdanningsforbundet     Harald Pettersen, Utdanningsforb.  
Sonja H. Engan, Sykepleieforbundet     Arne Bang, Delta  
Marit Løvseth Seehuus, Fagforbundet     Bente Foss Opheim, Fagforbundet