Vedtekter Melhus Ungdomsråd.

Hjemmel er kommunelovens § 5-12, med tilhørende forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Ungdomsrådet skal ha en valgperiode på inntil 2 år. Medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.

Kommunestyret vedtok i møte 17.12.2019 sak  /19 følgende sammensetning: Ungdomsrådet skal bestå av 10 representanter fordelt på to representanter fra hhv Eid -, Gimse - og Lundamo ungdomsskoler, én representant fra Øya ungdomsskole og inntil tre representanter fra videregående skoler. Det er rådet selv som oppnevner leder og nestleder blant de valgte medlemmene.

Kontaktperson for ungdomsrådet

Kristin Johnsen
Telefon: 986 70 164
E-post

Møtereferat 2022

20.03.22 Møtereferat.pdf
27.02.22 Møtereferat.pdf
30.01.22 Møtereferat.pdf
05.01.22 Møtereferat.pdf
05.01.22 Vedlegg: Rapport fra forvaltningsrevisjon av tverrfaglig samarbeid barn og unge.pdf
26.01.22 Møtereferat.pdf
09.03.22 Møtereferat.pdf
09.03.22 Vedlegg Presentasjon.pdf
06.04.22 Møtereferat.pdf
20.04.22 Møtereferat.pdf
20.04.22 Vedlegg Presentasjon AtB.pdf
11.05.22 Møtereferat.pdf
01.06.22 Møtereferat.pdf
22.08.22 Møtereferat.pdf
10.09.22 Møtereferat.pdf
03.10.22 Møtereferat.pdf
24.10.22 Møtereferat.pdf
14.11.22 Møtereferat.pdf
05.12.22 Møtereferat.pdf
 

Møtereferat 2023

09.01.23 Møtereferat.pdf
30.01.23 Møtereferat.pdf
27.02.23 Møtereferat.pdf
20.03.23 Møtereferat.pdf
17.04.23 Møtereferat.pdf
08.05.23 Møtereferat.pdf
05.06.23 Møtereferat.pdf
28.08.23 Møtereferat.pdf
18.09.23 Møtereferat.pdf
16.10.23 Møtereferat.pdf
11 - Melhus Ungdomsråd Møtereferat 06-11-23.pdf
12 - Melhus Ungdomsråd Møtereferat 20-11-23.pdf
13 - Melhus Ungdomsråd Møtereferat 27-11-23.pdf
14 - Melhus Ungdomsråd Møtereferat 18-12-23.pdf 

Marie Nordhaug LyngenLundamo ungdomsskole
Magnus WoldenLundamo ungdomsskole
Ida-Jannie Knubben MidtflåEid ungdomsskole
Jørgen Raphaug TekstenEid ungdomsskole
Torgrim Engan-Eide Gimse ungdomsskole
Oliver LangørgenGimse ungdomsskole
Savannah Lie BredesenØya ungdomsskole
Marwa Shirin KhanMelhus videregående