Navn Parti Telefon
Mikal Kvaal (leder) H 99 24 75 47
Hjalmar Hugdal (nestleder) KRF 93 63 66 76
Marte Olden Jakobsen H 90 93 82 24
Ketil Reitan SP 93 40 48 91
Ole Ingebrigt Eid SP 95 14 94 72
Ann Kristin Bolland MEL 93 46 19 47
Ann-Synnøve Eidsmo MEL 97 50 13 26
Geir Tore Midttømme AP 99 21 72 23
Ingunn Nervik Isaksen  AP 90 99 77 73
Maria Shin Olsen AP 91 12 15 74
Trond Sortland Kuldvere MDG 47 23 43 06
     
Varamedlemmer fellesliste posisjonen:    
Ola Solberg SP 97 57 07 40
Lars Borten  MEL 98 26 86 20
Kjell Joar Sunnset SP 97 75 56 65
Lars Erik Svanholm H 90 11 05 50
Jon Røstum SP 95 22 14 07
Elise Eid SP 95 36 13 88
Nina Andreassen H 40 34 02 74
Emma Gråbak Langland MEL 98 68 25 54
     
Varamedlemmer fellesliste opposisjonen    
Øyvind Sletvold RØDT 90 83 43 68
Eva Jenssen AP 40 01 00 37
Brit Eva Eidsmo SV 91 82 16 33
Sissel Røvik Eggen AP 99 30 93 02
Ann-Kristin Losen Moholdt AP 93 49 61 55
Johan Richard Fjelly Brevik PENSJ 41 22 27 66
Audun Forr AP 97 68 67 01