Formannskapet i Melhus kommune gjorde følgende vedtak 23.1.24:

«Formannskapet legger revidert forslag til forskrift med oversiktskart og tilhørende konsekvensutredning og utredninger ut på høring i minimum seks uker. Grunneieravtalene jobbes med parallelt i høringsperioden. Alle løyper (1-11) legges ut til høring for å sikre et best og bredest mulig beslutningsgrunnlag.»

Melhus kommune legger dermed forskrift for rekreasjonsløyper for snøscooterkjøring med tilhørende kart og utredninger ut på ny høring.

Siden forrige høring (som hadde frist 8.1.21) er det blitt gjennomført en konfliktsonekartlegging for å se på mulighetene for å legge om rekreasjonsløypene slik at de får mindre samlede negative konsekvenser. Det er også gjort en oppdatering av konsekvensutredning av nytt løypeforslag, en registrering av tidlighekkende rovfugl, en skredutredning, samt oppdateringer på støyutredningen.

Noen av dokumentene er delvis sladdet fordi de inneholder opplysninger om sensitive artsdata (offentlighetsloven §24, tredje ledd).

Høringen har frist søndag 10.3.24.

Innspill og merknader merkes «rekreasjonsløyper for snøscooterkjøring» og sendes til postmottak@melhus.kommune.no.

Spørsmål eller andre henvendelser kan sendes til postmottak eller til saksbehandler på Kjartan Løvaas.

Høringen legges ut i tråd med forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark § 4a, jamfør plan- og bygningsloven §11-14.

Vedlegg (nye)

Vedlegg (fra første konsekvensutredning)